Дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1959-1966), Специјализовао индистријски дизајн елемената у фирми Jul Möller&Eric& Korshagen, Копенхаген / Данска (1967-1968), похађао постдипломске студије из просторног планирања (амбијенталне целине ) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1972-1973.) Од 1961. до 1967, ради као самостални филмски радник, асистент сценографије, архитекта и сценограф филма. Ћлан УФУС-а од 1965. године. Статус самосталног уметника примењених уметности и дизајна добио је 1967. године.

Године 1973. позван је да буде директор Центра за анализу и пројектовање просторних система у Београду и води научно-истраживачки пројекат Бежанија СЕЛО / демонстрационо ГРАДИЛИШТЕ. Од 1977. ради као самостални уметник, а од 1978-1991. у оквиру ТРЗ самосталних уметника УЛУПУДС Београд", коју је основао са колегама (Небојша Деља, Ото Лого, Ранко Маскарели, Слободан Радовановић, Владислав Лашић и Јосип Пиласановић).

Спада у ред мултидисциплинарних уметника, будући да се бави сценографијом, индустријским и графичким дизајном, ентеријером, архитектуром и малим урбанизмом. У свим областима постигао је запажене резултате.

Као сценограф, почео је аматерски у ДАДОВ-у, потом ради као професионални асистент сценографа и архитеката филма (Леди Магбет / Анџеј Вајда, Дуги бродови / Ксек Кардиф, Ксингис Кан / ​​Хенри Левин, Благо Астека / Роберт Сиодмак. Доћи и остати / Беанко Бауер итд,) и као сценограф филма (ДОКТОР & ДЕЊИЛС / Николас Реј, САН / Пуриша Ђорђевић). Године 1965. добио је ПЛАКЕТУ поводом 25 година југословенског филма, а 1966. филм САН, у коме је сценограф, добија на филмском фестивалу у Пули Сребрну арену за филм у целини (ауторски тим).

У оквиру графичког дизајна Милан Миодраговић дизајнира амблеме, знакове, логотипе, ради и плакате. Преко тридесет фирми користи жиг и кућни стил, амбалажу итд које је он урадио. Добитник је награда на 15 јавних, анонимних југословенских и српских конкурса за знак, логотип, кућни стил и плакат, за аполитичан амблем и плакат II Конгреса самоуправљача и Фестивал омладине Београда. Своје радове излагао је у земљи и иностранству, више пута на Мајској изложби УЛУПУДС, Октобарском салону, изложби БАНКА ЗНАКОВА. На изложби ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЛИТИЧКИ ПЛАКАТ у Пекингу, његов плакат за ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ, ушао у сталну кинеску изложбену поставку. Седам радова Милана Миодраговића објављено је у књизи ТRADEMARKS & SIMBOLS OF WORLD, издавач Кашињашобо, Токио 1989.

Као архитекту, Милана Миодраговића одликује препознавање амбијента локације, суштине задатог програма и теме. Сам или као члан ауторскиг тима добио је велики број атхитектоских конкурса од којих се издвајају:
- Конкурс за ПАВИЉОН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ на ЕКСПО2010 у Шангају, коаутори арх. Наталија Миодраговић и арх. Дарко Ковачев, ДРУГА НАГРАДА / РАД УСВОЈЕН И РЕАЛИЗОВАН (Пиротски ћилим
"); 
- Конкурс позваних за ЦРКВЕНИ ДОМ Свети Симеон" уз цркву Свети Сава у Дизелдорфу, пројекат, између пет, УСВОЈЕН од урбаниста града Диселдорфа и РЕАЛИЗОВАН; 
- СТАМБЕНИ БЛОК 61 / ОБЈЕКТИ у систему РАД-БАЛАНСИ, Нови Београд
Номиновани за Октобарску награду Београда за архитектуру 1980, године, Номиновани за БОРБИНУ НАГРАДУ за архитектуре 1981, године; РЕСТОРАН ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ сада COMTRADE, Номинован за Октобарску награду Београда за архитектуру 1986, године;
- ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ ЛИЦА - ОБРЕНОВАЦ, Номинован за Октобарску награду Београда за архитектуру 1988, године; 
- Београдски архитектонско-урбанистички конкурс за РЕОНСКИ ЦЕНТАР ВОЖДОВАЦ, коаутор арх.Бранко АЛЕКСИЋ (становање), ПРВА НАГРАДА идр.

Своје радове излагао је на многим изложбама у земљи и Русији. Снимио је неколико ТВ емисија о култури ставовања. 

Извор: из архиве архитекте Милана Миодраговића

01 | Р Е А Л И З А Ц И Ј Е  

01 | Павиљон Републике Србије на ЕКСПО 2010 у Шангају | Наталија Миодраговић, Дарко Ковачев и Милан Миодраговић | 2010

02 | Г Р А Ф И Ч К И   Д И З А Ј Н  

03 | С Ц Е Н О Г Р А Ф И Ј А  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola